Varning: JavaScript är avstängt i din webbläsare. Du kanske inte kan svara på alla frågor i enkäten. Var vänlig kontrollera inställningarna i din webbläsare.

12 maj - dagbokens dag

 

Den 12 maj har Folklivsarkivet vid Lunds universitet sitt årliga upprop efter dagboksanteckningar som fångar en dag av året. Dagböckerna arkiveras i Folklivsarkivet och är tillgängliga för forskning och allmänhet. Den 12 maj - dagbokens dag är ett samarbete mellan Folklivsarkivet och Mass Observation Archive för att samla och bevara dagboksanteckningar från människor av alla åldrar, bakgrunder och sysselsättningar i Storbritannien och Sverige.

Jag deltar i Folklivsarkivets skribentpanel. 
(Denna fråga är obligatorisk)

Jag donerar min dagbok från den 12 maj 2024 till Folklivsarkivets samlingar. Jag är införstådd med att dagboken är fritt tillgänglig för arkivets användare: studenter, forskare och allmänhet. Jag ger mitt samtycke till att Folklivsarkivet kan reproducera dagboken, helt eller delvis, på webbplatser och i publikationer inom ramen för arkivets verksamhet.